D.I.S.C. Personality Test – BM

Untuk setiap soalan, pilih SATU yang anda rasa paling dekat dengan perangai anda.  Tidak ada jawapan yang salah atau betul untuk penilaian ini.  Jawab kesemua 24 soalan.

Required fields are marked *

1.Pilih SATU yang anda rasa paling dekat dengan perangai anda *

1 out of 24